Havet berör oss alla på ett eller annat sätt. Men när vi använder havet för nytta eller nöje, uppstår ofta konflikter.

Det är inte alltid vi funderar över hur viktig sjöfarten är för våra transporter när miljön i havet diskuteras. Ska det vara fritt fram för dykare att plocka vad de vill från skeppsvrak som ännu inte är fornminnen? Hur vet vi egentligen vilka områden som bör vara marina reservat? Hur vet vi alls vad som finns att skydda och bevara för framtiden, när vi saknar bra kartor över havet och havsbotten?

I perioden 14 juli–6 augusti ordnade Havsresan en serie arrangemang på tio platser i Skåne/Blekinge. Många organisationer, institutioner, företag, myndigheter och kommuner medverkade på olika sätt. Du kan se vad som hände i programmet, och bilder från evenemangen finns också.

Arbetet med Havsresan fortsätter nu. Vi vill ta till vara och hålla liv i det engagemang som präglat sommarens aktiviteter. Vill du vara med? Det är inte försent. Var du med? Vi hörs!

Är det något du tycker vi borde få med i det fortsatta arbetet? Hör av dej!