Projektet samordnas av Teknisk geologi
vid Lunds tekniska högskola i samarbete
med de deltagande kommunerna

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet ekonomiskt.

Kontakta oss på e-post info@havsresan.se

Du kan också kontakta

Kjell Andersson
Kjell.Andersson@tg.lth.se, 046–222 73 71, 0704-91 24 84

Peter Jonsson
Peter.Jonsson@tg.lth.se, 046–222 49 58, 0706-49 23 33