Alla som vill får vara med i Havsresan. Vår strävan är att få med så mycket som möjligt som har med havet att göra – ju fler desto bättre. Deltagarna i juliarrangemangen i Havsresan 2005 representerar kommuner, myndigheter, organisationer, företag, universitet och privatpersoner och andra.

Men det är inte slut med detta. Vi vill att Havsresan skall finnas kvar som ett informellt och lättarbetat diskussionsforum även i fortsättningen. Ett forum för idéer, funderingar och utbyte av goda erfarenheter mellan alla de som använder havet.

Vill du vara med? Kontakta oss.

EN LISTA ÖVER DELTAGARNA I JULI 2005